Členi, oh, ti členi

Razumevanje uporabe angleških členov a/an in the je za Slovence, tako kot še za nekatere druge Slovane, precej zahtevno. V tem prispevku bom na kratko obnovila pravila njihove uporabe, s katerimi si lahko osvežite znanje.

Logika uporabe določnih in nedoločnih členov v angleščini

1) V angleščini imajo členi a/an in the podobno vlogo kot pridevniki, saj tako kot slednji modificirajo samostalnike. The (določni člen) modificira specifične, a/an (nedoločni člen) pa nespecifične samostalnike. Poglejmo si nekaj primerov:

 • I would like to go see a movie. (Tu ne govorimo o točno določenem filmu; osebi je vseeno, kateri film si bo ogledala.)
 • I just saw the most popular movie of the year. (Vsako leto izide veliko filmov, a le eden izmed njih postane najbolj popularen.)
 • My daughter really wants a dog for Christmas. (Kateregakoli psa. Ne vemo še, katere pasme bo, saj ga še nismo kupili.)
 • The dog that bit me ran away. (Tu govorimo o točno določenem psu – tistem, ki nas je ugriznil.)

2) Določni člen uporabimo, kadar govorimo o nečem, kar smo že omenili kdaj prej (ne nujno dobesedno).

 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn’t been caught yet.
 • There’s a position available in my team. The job will involve some international travel.

3) Določni člen uporabimo tudi, kadar predvidevamo, da obstaja le ena stvar določene vrste, tudi če ni bila posebej omenjena.

 • Where is the bathroom?
 • We took a walk in the forest yesterday.
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.

4) Določni člen se uporablja za edinstvene osebe ali predmete.

 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.

5) Določni člen uporabljamo skupaj s presežniki in vrstilnimi števniki.

 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • This is the third time I have called you today.

6) Določni člen uporabljamo skupaj s pridevniki, ki opisujejo skupine ljudi.

 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

7) Določni člen uporabljamo skupaj z imeni desetletij.

 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820’s.

8) Določni člen uporabljamo v besednih zvezah, ki se vsebujejo only.

 • This is the only day we’ve had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.

9) Določni člen uporabljamo skupaj z imeni časopisov, hotelov, restavracij, muzejev, spomenikov in umetniških del.

 • She works for the New York Times.
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.

Uporaba a ali an je odvisna od glasu, s katerim se prične modificirana beseda

 • a + edninski samostalnik, ki se začne s soglasnikom: a boy; a car, a bike; a dog
 • an + edninski samostalnik, ki se začne s samoglasnikom: an elephant; an apple; an idiot
 • a + edninski samostalnik, ki se začne s soglasniškim glasom: a user; a university (izgovorita se, kot bi se pričela z y)
 • an + samostalniki, ki se pričnejo s »tihim« h: an hour
 • a + samostalniki, ki se pričnejo z izgovorjenim h: a horse

Če pred členom samostalnik modificira že pridevnik, enaka pravila veljajo za glas, s katerim se začne pridevnik:

 • a broken egg
 • an unusual problem
 • a European country (izgovori se, kot bi se pričela z y)

Enaka pravila veljajo tudi za kratice:

 • An MSDS (material safety data sheet) was used to record the data.
 • An SPCC plan (Spill Prevention Control and Countermeasures plan) will help us prepare for the worst.

Števni in neštevni samostalniki

Določni člen lahko uporabljamo skupaj z neštevnimi samostalniki ali pa ga izpustimo.

 • I love to sail over the water. (točno določeno vodno telo) / I love to sail over water. (katerokoli vodno telo)
 • He spilled the milk all over the floor. (točno določeno mleko – morda tisto, kupljeno danes zjutraj) / He spilled milk all over the floor. (katerokoli mleko)

Nedoločni člen lahko uporabljamo samo s števnimi samostalniki.

 • I need a bottle of water.
 • I need a new pair of glasses.

Uporaba določnega člena z geografskimi imeni

Določni člen se uporablja pred:

 • imeni rek, morij in oceanov: the Nile, the Pacific
 • imeni zemljepisnih parametrov: the Equator, the North Pole
 • imeni zemljepisnih območij: the Middle East, the West
 • imeni puščav, gozdov, zalivov in polotokov: the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest, the Iberian Peninsula

Določnega člena ne uporabljamo pred:

 • imeni večine držav/teritorijev: Italy, Mexico, Bolivia; toda the Netherlands, the Philippines, the Dominican Republic, the United States, the United Kingdom (države z množinskimi imeni ter imeni, ki vsebujejo besede republic, kingdom in states)
 • imeni mest in zveznih držav: Seoul, Utah
 • imeni ulic: Washington Blvd., Main St.
 • imeni jezer in zalivov: Lake Titicaca, Lake Erie; izjema so skupine jezer, npr. the Great Lakes
 • imeni gora: Mount Everest, Mount Fuji; izjema so gorske verige, npr. the Andes, the Rockies, ter posebnosti, npr. the Matterhorn
 • imeni celin: Asia, Europe
 • imeni otokov: Easter Island, Maui, Key West; izjema so otočja, npr. the Aleutians, the Hebrides, the Canary Islands

Kdaj se členi ne uporabljajo?

Nekatere skupine samostalnikov, ki nastopajo brez členov, so:

 • imena jezikov in narodnosti: Chinese, English, Spanish, Russian (razen če se samostalnik nanaša na skupino ljudi neke narodnosti: The Spanish are known for their warm hospitality.)
 • imena športov: voleyball, hockey, baseball
 • imena šolskih predmetov: mathematics, biology, history
 • imena poklicev: engineering, medicine
 • imena obrokov: breakfast, lunch
 • imena trgovin: Harrods, Selfridges

Viri:

https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/definite-article/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/540/01/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.