Kompetence

Poynter ACES Certificate in Editing (2018)

Ta certifikat podeljujeta Poynter News University (spletni izobraževalni program ameriškega novinarskega Inštituta Poynter) in ACES: The Society for Editing (Ameriško lektorsko združenje). Certifikat dokazuje celostno razumevanje standardov, bistvenih veščin in najboljših praks lektoriranja. Spletni tečaj obsega sledeče teme:

  • osnove angleške slovnice in pravopisa;
  • osnove lektorskega procesa in obseg veščin, ki katerikoli obliki pisnega izražanja zagotavljajo jasnost in točnost;
  • poznavanje orodij za preverjanje informacij v digitalni dobi;
  • osnove optimizacije spletnih strani (search engine optimization, SEO) in najboljše prakse pisanja spletnih naslovov.

Licenca DZTPS – “strokovni prevajalec/strokovna prevajalka” (2018)

Licenca Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) potrjuje usposobljenost prevajalca za prevajanje strokovnih besedil iz izvornega v ciljni jezik. Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja sem pridobila licenco za prevajanje besedil s področja naravoslovja iz angleščine v slovenščino.

Vsebinska optimizacija spletnih strani (2018)

Izkušnje kažejo, da je vsebinska optimizacija spletnih strani (content SEO) dobrodošla veščina prevajalcev in lektorjev, saj lahko izbira izrazov vpliva na postavitev spletnih elementov ter pozicijo spletnih strani v brskalnikih. Podjetje Yoast razvija vodilni vtičnik za optimizacijo spletnih strani v okolju WordPress, ponuja pa tudi izobraževanja. Opravila sem tečaje s področja izbire primernih ključnih besed, pisanja spletnih vsebin in strukture spletnih strani.

Doktorat znanosti s področja nanotoksikologije (2016)

V doktorski disertaciji sem na primeru modelnih organizmov, rakov enakonožcev Porcellio scaber, preučevala, ali prebavni sok nevretenčarjev povzroči raztapljanje nanodelcev kovin in kovinskih oksidov ter kako na raztapljanje vplivajo kemijske modifikacije površine nanodelcev. Raziskave sem opravila na Biotehniški fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, na Kemijskem inštitutu ter na sinhrotronu Elettra v Bazovici pri Trstu.

Ob pripravi več kot desetih izvirnih znanstvenih člankov sem si nabrala mnogo izkušenj z akademskim pisanjem in vsem, kar spada zraven. Moj akademski portfolio si lahko ogledate na portalu ResearchGate.

Cambridge English: Advanced (2012)

Pridobljeni certifikat dokazuje, da je imetnik sposoben tekoče komunicirati v angleščini v profesionalnih in zahtevnih študijskih situacijah. Izražanje je naravno, ne da bi imetnik pri tem preveč očitno iskal primerne izraze.

Ker sem na izpitu CAE dosegla oceno A (> 80 %), mi je bila glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) priznana raven znanja C2. Raven C2 pomeni, da je moje znanje angleščine primerljivo z znanjem rojenega govorca in ustreza doseženemu certifikatu Cambridge English: Proficiency (CPE).