Druge storitve

biologija

Strokovno svetovanje in storitve

Nudim strokovno pomoč s področja biologije in okoljske toksikologije.

  • Primer 1: gradnja baze podatkov o komercialno zanimivih spojinah, ki jih vsebujejo mikroalge.
  • Primer 2: poljudnoznanstveni članki o zdravju škodljivih spojinah v potrošniških izdelkih, kot so npr. formaldehid, ftalati in bisfenol A.

Za več informacij stopite v stik z mano.

diploma

Oblikovanje diplomskih in doktorskih nalog

Nekatere slovenske fakultete imajo predpisana zelo podrobna pravila o oblikovanju diplomskih in doktorskih nalog (primer). Ta obsegajo npr. določila o:

  • oblikovanju naslovne strani;
  • izdelavi kazala;
  • robovih besedila, razmaku med vrsticami, pisavi in številčenju strani;
  • oblikovanju preglednic in slik;
  • vstavljanju enačb in simbolov;
  • navajanju virov.

Če oblikovanje svoje naloge zaupate izkušeni osebi, lahko s tem prihranite veliko truda in časa. Če vaša fakulteta posebnih pravil ne predpisuje, pa lahko dobro oblikovanje pripomore k lepšemu izgledu besedila ter boljši berljivosti in razumljivosti.