Strokovno prevajanje

Strokovna besedila so besedila s posebnim izrazoslovjem, ki ga najbolje poznajo strokovnjaki s posameznega področja. Prevode takšnih besedil je zato najbolje zaupati primerno usposobljeni osebi. Zakaj bi bila to jaz? Poleg dolgoletnih akademskih delovnih izkušenj, ki zagotavljajo izčrpno strokovno besedišče, sem pridobila tudi licenco Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) za prevajanje besedil s področja naravoslovja iz angleščine v slovenščino.

Prevajam besedila s področja naravoslovja, natančneje s področij ved o življenju, kemije in okolja (ekologije, naravovarstva, okoljevarstva), pa tudi znanosti v splošnem in znanstvene politike.

Nekaj primerov mojih prevodov si lahko ogledate spodaj.

smernice EASE za avtorje in prevajalce znanstvenih člankov Skupna izjava glede odprtega dostopa za raziskovalce v okviru Načrta S Skupna izjava glede smernic za implementacijo Načrta S

Smernice EASE za avtorje in prevajalce znanstvenih člankov, ki so namenjeni
objavi v angleškem jeziku [povezava]

Skupna izjava glede odprtega dostopa za raziskovalce v okviru Načrta S [povezava]

Skupna izjava glede smernic za implementacijo Načrta S [povezava]