Znanstveni SEO

SEO by Chaowalit  Koetchuea from the Noun Project

Optimizacija znanstvenih publikacij za Google Učenjak

Število, lokacija in tip ključnih besed v znanstvenih publikacijah lahko vplivajo na njihov položaj med rezultati iskanja z akademskimi brskalniki, kot je Google Učenjak. Pri publikacijah za plačilnim zidom sta v središču pozornosti brskalnikov naslov in povzetek, medtem ko so odprto dostopne publikacije indeksirane v celoti (npr. PLOS ONE, PubMed).

Optimizacija besedila za akademske brskalnike je dodatna storitev v okviru lektoriranja. Za več informacij stopite v stik z mano.

Več o optimizaciji znanstvenih člankov si lahko preberete na mojem blogu.

Add Tag by Knut M. Synstad from the Noun Project

Urejanje metapodatkov v samoarhiviranih različicah znanstvenih člankov

Dodani oz. urejeni metapodatki (metadata) olajšajo strojno branje datotek, kar je pomembno za indeksiranje datotek v brskalnikih. V znanosti se vedno bolj uveljavlja načelo odprtega dostopa, najmanj zelena pot (green open access), tj. samoarhiviranje znanstvenih publikacij na osebnih spletnih straneh, institutcionalnih repozitorijih in platformah, kot sta ResearchGate in Academia.edu. Samoarhivirane različice znanstvenih publikacij so običajno avtorski tipkopisi brez založniškega oblikovanja, kar pomeni, da ne vsebujejo metapodatkov o datoteki, saj le-te med procesom objave uredi založnik.

Urejanje metapodatkov v samoarhiviranih avtorskih tipkopisih v formatu PDF je dodatna storitev v okviru lektoriranja. Za več informacij stopite v stik z mano.

Več o pomenu metapodatkov si lahko preberete na mojem blogu.